Välkommen till Nordbergs Buss i Piteå

En trygg, personlig och miljömedveten service på vägarna!

Linjetrafik

På uppdrag av Länstrafiken i Norrbotten trafikerar idag Nordbergs Buss, Linje 18 Piteå Älvdals Sjukhus-Sunderby Sjukhus. Det är en linje som är anpassad för dom som ska åka till Sunderby Sjukhus men alla kunder är givetvis välkomna på bussen.

För tidtabell på linje 18 som vi trafikerar för ni gå in på Länstrafiken Norrbottens hemsida.